NTU& NTHU

国立台湾大学と国立清華大学を訪問し研究打ち合わせを行いました。Prof. M. Hayashi (Center for Condensed Matter Sciences, NTU), Prof. She-Ming Peng (Department of Chemistry, NTU), Prof. Chi-How Peng (Department of Chemistry, NTHU)に大変お世話になりました。

Follow me!

前の記事

ICFPE